header-sandwichlijn-1
header-eiersnijder-1
header-wrapline-v2
header-emmerafvullijn-v3-1
header-doseur-1

Algemene voorwaarden

Op alle offertes, alle opdrachten en op alle gesloten overeenkomsten met BOSGRAAF bv zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam. De leveringsvoorwaarden vindt u op de achterzijde van al onze correspondentie en ze worden u, indien gewenst, kostenloos toegezonden.

Algemene voorwaarden downloaden (PDF)