header-sandwichlijn-1
header-eiersnijder-1
header-wrapline-v2
header-emmerafvullijn-v3-1
header-doseur-1

Disclaimer

Bij de Kamer van Koophandel staat BOSGRAAF bv ingeschreven onder nummer 539.39.166.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en sommige afbeeldingen, zijn eigendom van BOSGRAAF. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOSGRAAF.

De op deze website getoonde informatie wordt door BOSGRAAF met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BOSGRAAF, welke geen eigendom zijn van BOSGRAAF, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BOSGRAAF. Hoewel BOSGRAAF uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BOSGRAAF worden onderhouden wordt afgewezen.

BOSGRAAF sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.